Rodo

Działając na podstawie, art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuje Klientów będących osobami fizycznymi, iż:

  • Administratorem danych osobowych Klienta jest BSFotografia
  • Dane osobowe Klienta przetwarzane będą w celu realizacji umowy z zakresu fotografii. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 pkt b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  • Odbiorcą danych osobowych Klienta, w zakresie niezbędnym do realizacji usługi zamówionej przez Klienta, będą podmioty wskazane na stronie internetowej pod adresem: www.bsfotografia.pl/wspolpraca
  • Przetwarzanie danych osobowych Klienta przez wymienione podmioty jest dobrowolne, lecz może być niezbędne do wykonania usługi.
  • Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres realizacji usługi zamówionej przez Klienta.
  • Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
  • Klient posiada prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  • Podanie przez Klienta danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy.
  • Dane Klienta będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, za pomocą takich narzędzi, jak w szczególności Google  Analytics,  Facebook Pixel,  Yandex  Metrica, tawk.to. Konsekwencją takiego przetwarzania danych osobowych będzie analiza statystyk stron www oraz optymalizacja reklam tworzonych przez BSFotografia.pl, także reklam dostosowanych do Klienta.
You can enable/disable right clicking from Theme Options and customize this message too.